สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0255546000226
 • หทัยรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟรุ้ต เทค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP HACCP(Codex),Organic Thailand,PM AWARD,Olympic Award,Smes Award
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง หทัยรัตน์ อุดมสิน
 • หทัยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3475104
 • อีเมล์
 • jitniyomsin@yahoo.com