สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3750100635791
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ำว้าทอง
 • คงเดช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยอบน้ำผึ้งทอดแม่กลอง ตราน้องแชมป์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คงเดช ทองเรือง
 • คงเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0870664406
 • อีเมล์
 • ss_ops@moc.go.th