สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • ค.221338
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น (WOON HANDMADE)
 • ลดาวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย กระเป๋า สร้อยคอ กำไล ต่างหู แหวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลดาวัลย์ สันติบุตร
 • ลดาวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8417177
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com