สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมพัฒนาเพื่อการค้าและแปรรูป
 • จักรแก้ว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พริกเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จักรแก้ว ดุเหว่า
 • จักรแก้ว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0861189333
 • เบอร์มือถือ
 • 0861189333
 • อีเมล์
 • kaawao.3107@gmail.com