สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงสีเชียงรายธัญทิพย์
 • ชินศรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวหอมมะลิ,ข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974พันธุ์แท้ดั้งเดิม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Gap
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชินศรี พูลระออ
 • ชินศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-519-5551
 • อีเมล์
 • merfy8551@gmail.com