สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170100253761
 • ชื่อธุรกิจ
 • เรื่อง กล้วย กล้วย by:เจี๊ยบ
 • ศุภวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายแป้งสำเร็จรูปกล้วยทอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศุภวัลย์ เนียมโสต
 • ศุภวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-5583311
 • อีเมล์
 • marchsing2255@gmail.com