สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170300169764
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหอคอย
 • สมใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไม้กวาดดอกหญ้า, ไม้กวาดก้านมะพร้าว, ตะกร้าพลาสติก, อุปกรณ์ไม้กวาดดอกหญ้า,ก้านมะพร้าว,เส้นพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมใจ ทองสา
 • สมใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7946445
 • อีเมล์
 • somjai110751@gmail.com