สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3829900001653
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำดื่มโอโซน
 • วรินธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายน้ำดื่มโอโซน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรินธร ปิ่นแก้ว
 • วรินธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814763553
 • เบอร์มือถือ
 • 0814763553
 • อีเมล์
 • nicky_070ne@hotmail.com