สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0735542000405
 • ชำนาญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 24209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่น ๆ ที่มิใช่เหล็ก
 • สินค้า/บริการ
 • งานประติมากรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชำนาญ ประติมากรรม
 • ชำนาญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0986289829
 • เบอร์มือถือ
 • 0986289829
 • อีเมล์
 • chour_cpi@yahoo.com