สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510600531023
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลาส้มสมุนไพร
 • ธัชชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาส้มสมุนไพร ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., OTOP 4 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธัชชัย อุตม์ดง
 • ธัชชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-6809568
 • อีเมล์
 • touchchal.autdong@gmail.com