สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0905558002753
 • สาวิตตรี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46318
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งกาแฟชาโกโก้
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟผสมน้ำตาลโตนดปรุงสำเร็จ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop อย. ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สาวิตตรี ซิ้มสมบูรณ์
 • สาวิตตรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029477637
 • เบอร์มือถือ
 • 0863749216
 • อีเมล์
 • delicious_coffee@hotmail.com