สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โตต้า กรุ๊ป
 • พิณพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้องวงจรปิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิณพรรณ วีระวิทย์
 • พิณพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0-2415-8957
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8933192
 • อีเมล์
 • tota.mink@gmail.com