สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • 3170500116834
 • มนฑกานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หอมไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มนฑกานต์ อินนุ่มพันธุ์
 • มนฑกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-4964444
 • เบอร์มือถือ
 • 085-4964444
 • อีเมล์
 • montagan2622@gmail.com