สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0255551000387
 • อภิสิทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46316
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่ไก่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP/HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อภิสิทธิ์ พาณิชย์วรชัยกุล
 • อภิสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0813033628
 • อีเมล์
 • apisit_life@hotmail.com