สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0255551000387
  • อภิสิทธิ์ 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 46316
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
  • สินค้า/บริการ
  • ไข่ไก่
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • GMP/HACCP
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออก
  • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย อภิสิทธิ์ พาณิชย์วรชัยกุล
  • อภิสิทธิ์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0813033628
  • อีเมล์
  • apisit_life@hotmail.com