สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0513552000327
 • ศิริมณฑ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาร์ แอนด์ อาร์ ดีไซน์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ของตกแต่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มผช., OTOP 5 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริมณฑ์ ทรงประทุม
 • ศิริมณฑ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097-3842799
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3677171
 • อีเมล์
 • baanarcha@gmail.com