สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3800100108447
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซาเวียร์ แฟชั่น
 • จุฑาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเสื้อผ้ากางเกงสำเร็จรูป ปลีก - ส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑาพร พินิจชัน
 • จุฑาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0846656503 0897259075
 • อีเมล์
 • yui_procorner@hotmail.com