สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556074533
 • วรินทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • จัดอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรินทร สุตวงษ์
 • วรินทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021186055
 • เบอร์มือถือ
 • 0894594553
 • อีเมล์
 • aec.shiningconsult@gmail.com