สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3509900761235
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านคุณจ๋าเฟอร์นิเจอร์
 • ศุภานัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องใช้เฟอร์นิเจอรืจากไม้สักทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศุภานัน โพธิวรากูร
 • ศุภานัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 091-8584294
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com