สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3949900323056
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบุหงารายา
 • รอมลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำส้มเกล็ดหิมะและข้าวเกรียบปลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP อย. ฮาลาล GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ปัตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี รอมลี หะยีมะเด็ง
 • รอมลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0864907159
 • อีเมล์
 • leeyahalalfoods@gmail.com