สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ วงษ์พาณิชย์ สาขาเหนือคลอง
 • เศกสันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การขายทอดตลาดและค้าของเก่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ISO14001-2004
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เศกสันต์ อุดมศรี
 • เศกสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819789574
 • อีเมล์
 • seksanu@gmail.com