สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต้นเห็ดมหัศจรรย์
 • อดิศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผักสด เห็ดแปรรูป ต้นกล้าผัก ก้อนเชื้อเห็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0972457452
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ โพธิ์งาม
 • อดิศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0972457452
 • เบอร์มือถือ
 • 0972457452
 • อีเมล์
 • pongam6@gmail.com