สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไชโป้วหวานตราชฎา
 • กัลยาณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไชโป้ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย GMP HALAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กัลยาณี หยู่เอี่ยม
 • กัลยาณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032397049
 • เบอร์มือถือ
 • 0818569013
 • อีเมล์
 • chadaradish@hotmail.com