สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105553042525
 • นทิตา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20122
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสารประกอบไนโตรเจน
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP 5 ดาว, TTM, Organic Thailand, GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นทิตา ฉายะโอภาส
 • นทิตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0868899909
 • เบอร์มือถือ
 • 0868899909
 • อีเมล์
 • natita.lek@gmail.com