สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต่อ&ตั๊กมาร์เก็ตติ้ง
 • รัตติกาล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัตติกาล เศวตสุทธิสิริกุล
 • รัตติกาล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075466719
 • เบอร์มือถือ
 • 0815975415
 • อีเมล์
 • torandtak@hotmail.com