สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0705556001590
 • ศิริณณภัส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี เอส ชู(2008) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 15202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP ระดับ4ดาว, มผช.597/2547,สินค้าพรีเมี่ยมราชบุรี
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์
 • ศิริณณภัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032745345,032745346
 • เบอร์มือถือ
 • 0804278513
 • อีเมล์
 • cs-shoes@hotmail.com