สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0525554000067
 • พัฒนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮัก ยู จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01499
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ฟาร์มแกะ ผลิตภัณฑ์จากแกะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พัฒนา บุญเป็ง
 • พัฒนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812694092
 • เบอร์มือถือ
 • 0812694092
 • อีเมล์
 • tupatt@hotmail.com