สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135554009769
 • กัมปนาท 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เฮลท์ตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46319
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้แปรรูปแช่แข็ง/ผลไม้ลอยแก้ว/ขนมหวาน พร้อมทาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0863161145
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กัมปนาท บุบผามาศ
 • กัมปนาท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863161145
 • อีเมล์
 • kampanat02@hotmail.com