สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0835551007611
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภูเก็ตเดสติเนชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 79110
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ประกอบกิจการนำเที่ยว จำหน่ายตั๋วเรือ ตั๋วเครื่องบินอื่น ๆ
 • สินค้า/บริการ
 • บริการนำเที่ยว จัดประชุม ทัศนศึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต