สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145560005613
 • อธิษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ผลิต ออกแบบสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์บนระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ งานศิลป์ทุกชนิด
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบ ผลิตสื่อโฆษณา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา