สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านแปลกใหม่
 • ปัญจทรัพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปัญจทรัพย์ ศรีจันทร์งาม
 • ปัญจทรัพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0921536223
 • เบอร์มือถือ
 • 0921536223
 • อีเมล์
 • maimairng@gmail.com