สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยูยูที ฟิลาเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • สุรัศวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารที่พักอาศัยและสำนักงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุรัศวดี ศรีนวล
 • สุรัศวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 063-452 5546
 • อีเมล์
 • Surawadeesrinual@gmail.com