สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมโคน ย้อมสีธรรมชาติ
 • ดรุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมโคน ย้อมสีธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดรุณี บุญเต็ม
 • ดรุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0897610778
 • อีเมล์
 • Wanna1105@hotmail.com