สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หอยทอดครก นิด&หน่อย
 • วินิจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หอยทอดครก และปลาหมึกสาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วินิจ ชูเนตร
 • วินิจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0828255688
 • อีเมล์
 • mokito2523@hotmail.com