สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมเทียนแก้วแม่จำรัส
 • สุชีรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเทียนแก้ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956722725
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุชีรา สมบูรณ์ทรัพย์
 • สุชีรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956722725
 • เบอร์มือถือ
 • 0956722725
 • อีเมล์
 • maejumrus@gmail.com