สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0835561011319
 • ธนพัชญ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไอที โรโบท๊อป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62012
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
 • สินค้า/บริการ
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนพัชญ์ ปิติสุข
 • ธนพัชญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0858974488
 • เบอร์มือถือ
 • 0858974488
 • อีเมล์
 • pitisak3977@gmail.com