สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปาหยี ยำทะเล
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารทะเลสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอทอปชวนชิม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์
 • ประสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-274-4818
 • เบอร์มือถือ
 • 086-274-4818
 • อีเมล์
 • p.sit_panyee@hotmail.com