สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3820400097041
 • ชื่อธุรกิจ
 • แก้วสามประการ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์
 • ภิญโญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง ก้อนเชื้อเห็ด ผัก สมุนไพร และอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9784-081
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ วัชรานันทกุล
 • ภิญโญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9784-081
 • อีเมล์
 • data4p@hotmail.com