สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0675545000105
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทสารัช มาร์เก็ตติ้ง
 • สุภาลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะขามแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุภาลักษณ์ กมลธรไท
 • สุภาลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056709323
 • เบอร์มือถือ
 • 0894582640
 • อีเมล์
 • sale@sarach.com