สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เค.ซี.มาร์ท
 • พัลลภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัลลภา วงศาวณิชย์กิจ
 • พัลลภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0811241516
 • เบอร์มือถือ
 • 0811241516
 • อีเมล์
 • pare.pw@gmail.com