สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0813555000228
 • วิณัฐมิตรา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โชคนิตยา กระบี่
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10293
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่