สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วรุณรัตน์ ลักกี้สโตน ,เส้นด้าย แฮนดิคร๊าฟท์
 • วรุณรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับสร้อยหินสี,งานแฮนด์เมด(ของใช้,ของที่ระลึก)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • --
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.421/2547,มผช.195/2561(โอทอป4ดาวและ3ดาว)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
 • วรุณรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0948175222
 • อีเมล์
 • sendaihandicraft@gmail.com