สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อะโวรี่ บาย สมุนไพรแม่ทองคำ
 • ประกาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ประกาย ขาญณรงค์
 • ประกาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0869866878
 • เบอร์มือถือ
 • 0869866878
 • อีเมล์
 • kayaun2514@gmail.com