สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ประภาศครกหิน
 • ประภาศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ครกหิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • _
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ2ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประภาศ พุ่มสลิด
 • ประภาศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0823263150
 • อีเมล์
 • papat2508@gmail.com