สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิไลน้ำมันเหลือง
 • ปัทมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันเหลือง สมุนพรไม่ใช่อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปัทมา เพ่งจินดา
 • ปัทมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039511369
 • เบอร์มือถือ
 • 0926954235
 • อีเมล์
 • Fhasai-pm@hotmail.com