สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1249900022650
 • ชื่อธุรกิจ
 • ติ๊กเบเกอรี่โฮมเมด
 • ชุติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชุติมา โสตะหา
 • ชุติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0940232893
 • เบอร์มือถือ
 • 0940232893
 • อีเมล์
 • chutimasotaha27@gmail.com