สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่พลอยตะวัน
 • ไชยโชค 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด เห็ดสามรส ก้อนเห็ดนางฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไชยโชค ดิษฐ์สุข
 • ไชยโชค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0616919591
 • เบอร์มือถือ
 • 0616919591
 • อีเมล์
 • pick_jom2528@hotmail.com