สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3620300277325
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยูดี คอฟฟี่ เฮ้าท์
 • อุดม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารพร้อมปรุงและเครื่องดื่มที่เน่าเสียง่าย, กาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อุดม แสนพิศ
 • อุดม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053175555
 • เบอร์มือถือ
 • 0922896777
 • อีเมล์
 • ud888@hotmail.com