สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1102700415733
 • ชื่อธุรกิจ
 • บรรเจิด
 • จิดาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าปลีกส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิดาภา แหยมดี
 • จิดาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0992706555
 • เบอร์มือถือ
 • 0992706555
 • อีเมล์
 • viewza-123@hotmail.com