สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503558001023
 • สมชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ม่อนทิพย์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10304
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู
 • สินค้า/บริการ
 • ผักและผลไม้อบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชาติ วงค์แก้ว
 • สมชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0895615662
 • อีเมล์
 • somchart_kku@hotmail.com