สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0845552005689
 • จันทิมา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เฮ็ดมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำโฆษณาทุกรูปแบบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทิมา ประสมแก้ว
 • จันทิมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0822299323
 • เบอร์มือถือ
 • 0826589429
 • อีเมล์
 • headmediathailand@gmail.com